Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises

Robrechts
Lenaerts

Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises is een bedrijfsrevisorenkantoor gevestigd te Wemmel.

Wat is de taak van een bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is een onafhankelijke en onpartijdige economische deskundige.  Zijn gespecialiseerde diensten zijn soms bij wet verplicht, maar worden ook op vrijwillige basis ingeroepen.

Wie zijn wij?

Meer dan 20 jaar ervaring

Ons kantoor werd opgericht in 1999 en telt 3 bedrijfsrevisoren, Peter Robrechts, Monika Lenaerts en Jens Michiels.

Voornaamste opdracht

De bedrijfsrevisor is een vertrouwenspersoon, wiens taak er hoofdzakelijk in bestaat om jaarrekeningen van ondernemingen te attesteren ten behoeve van alle belanghebbenden, zoals aandeelhouders, financiële instellingen, schuldeisers, de overheden,… kortom van het maatschappelijk verkeer in het algemeen.

Integriteit

De bedrijfsrevisor oefent zijn beroep oprecht en eerlijk uit.  Hij vermijdt iedere handeling of houding die in strijd zou zijn met de waardigheid of rechtschapenheid van het beroep van bedrijfsrevisor.

Onafhankelijk

Het onafhankelijkheidsbeginsel is van fundamenteel belang voor het vertrouwen in de bedrijfsrevisor en is één van de belangrijkste principes voor de goede uitoefening van de revisorale opdrachten.

De bedrijfsrevisor moet onder meer de volgende stelregels naleven:

  • hij moet zich volledige onafhankelijk opstellen bij het uitoefenen van de aan hem toevertrouwde revisorale opdrachten
  • hij mag niet deelnemen aan het besluitvormingsproces van de entiteit waarvoor hij zijn revisorale opdracht uitvoert;
  • hij mag geen revisorale opdracht aanvaarden of voorzetten indien er, direct of indirect, een financiële, persoonlijke, zakelijke, arbeids- of andere relatie bestaat met de entiteit waarvoor hij zijn revisorale opdracht uitvoert;
  • hij mag geen activiteiten uitoefenen die strijdig zijn met de onafhankelijkheid van zijn functie;
  • hij mag geen financieel belang hebben in de entiteit waarvoor hij een revisorale opdracht uitvoert;
case

We geloven in professionalisme

We voeren onze opdrachten uit overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook de normen van ons Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Shapes

We zijn sterk in technische expertise

Naast een sterke audit kennis heeft ons kantoor eveneens een sterke fiscale kennis en dit zowel op het gebied van directe belastingen als op het gebied van de BTW wetgeving. Ons kantoor is sinds 1999 eveneens actief in het auditeren van subsidies toegekend door de Europese Commissie en andere overheidsinstanties.

People

We connecteren met onze klanten

Bij het uitvoeren van een opdracht hecht ons kantoor veel belang aan een optimale samenwerking en open communicatie tussen het management, de externe accountant en de bedrijfsrevisor.

Dit houdt onder meer in dat zowel tijdens als bij het beëindigen van de audit opdracht voldoende tijd wordt vrijgemaakt om de eventuele vaststellingen aanbevelingen, die werden opgenomen in de management letter, te bespreken.

Hand

Uw audit is in goede handen

Door de jarenlange ervaring van de bedrijfsrevisoren van het kantoor kunt u erop rekenen dat de door u aan ons toevertrouwde opdracht met de nodige zorg wordt behandeld.

Uw administratieve en financiële verslaggeving

Onze verantwoordelijkheid

NL