Wat kunnen we je bieden

Diensten

De bedrijfsrevisor is een onafhankelijke en onpartijdige economische deskundige.  Zijn gespecialiseerde diensten zijn soms bij wet verplicht, maar worden ook op vrijwillige basis ingeroepen.

Grotere vennootschappen en verenigingen zijn wettelijk verplicht een commissaris te benoemen.

Kleinere en middelgrote vennootschappen en verenigingen mogen op vrijwillige basis een commissaris benoemen.

De wettelijke opdrachten omvatten onder meer:

 • de inbreng in natura
 • de quasi-inbreng
 • de omzetting in een andere vennootschapsvorm
 • de fusies en splitsingen
 • de vereffening

 

Meer info –>

Ons kantoor kan u bij staan bij volgende opdrachten:

 • due diligence opdrachten
 • consolidatie
 • reorganisatie van groepsstructuren
 • gerechtelijke expertise
 • overnames
 • analyse van de interne controle procedures

Het audit kantoor is sinds 1999 actief in het auditeren van subsidies toegekend door de Europese Commissie en andere overheidsinstanties.  Hierbij hebben we zeer veel ervaring opgedaan in het auditeren van de boekhouding en administratie van NGO’s, universiteiten, multinationals en KMO’s.

case

We geloven in professionalisme

We voeren onze opdrachten uit overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook de normen van ons Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Shapes

We zijn sterk in technische expertise

Naast een sterke audit kennis heeft ons kantoor eveneens een sterke fiscale kennis en dit zowel op het gebied van directe belastingen als op het gebied van de BTW wetgeving. Ons kantoor is sinds 1999 eveneens actief in het auditeren van subsidies toegekend door de Europese Commissie en andere overheidsinstanties.

People

We connecteren met onze klanten

Bij het uitvoeren van een opdracht hecht ons kantoor veel belang aan een optimale samenwerking en open communicatie tussen het management, de externe accountant en de bedrijfsrevisor.

Dit houdt onder meer in dat zowel tijdens als bij het beëindigen van de audit opdracht voldoende tijd wordt vrijgemaakt om de eventuele vaststellingen aanbevelingen, die werden opgenomen in de management letter, te bespreken.

Hand

Uw audit is in goede handen

Door de jarenlange ervaring van de bedrijfsrevisoren van het kantoor kunt u erop rekenen dat de door u aan ons toevertrouwde opdracht met de nodige zorg wordt behandeld.

NL